Skötsel — kapell

Här följer några skötselråd som kommer att öka livslängden väsentligt.

 • Mikroorganismer som mögelsvamp, bakterier, alger m.m. uppkommer i synnerhet då tre faktorer - fukt, smuts och värme - förekommer samtidigt under en längre period. För att förebygga problem med olika former av angrepp på duken, se alltid till att ta bort smuts så fort som möjligt.

 • Fågelsmuts borstas bort. Blöt sedan kapellet med mjuk tvållösning eller såplösning, och borsta med mjuk borste eller svamp. Spola av med rikligt med ljummet vatten, då följer även alger och sotnedfall med. Var noga med att torka kapellet innan det viks och förvaras.

 • Svampangrepp (jordslag) på insidan av kapellet kommer vanligtvis av dålig ventilation och av att stekos fastnar på undersidan. Försök att se till att luften kan röra sig under kapellet, t.ex. lämna en liten flik öppen och försök om det går, ha kapellet öppet vid matlagning ombord.

 • Jordslag avlägsnas enl. ovan eller vid svåra fall används vissa kemikalier (kontakta oss).
 • Sömmarna i kapellet är en blandning av polyester och bomull, som tätar nålsticken. Tråden håller inte lika länge som duken. Kontrollera varje år att det inte finns några brott på sömmarna och att de fortfarande är starka. Ett bra sätt att kontrollera konditionen på tråden, är att försöka dra isär den nedre fållen. Går tråden av är det dags att sy igenom alla sömmar.

  Kontakta oss för reparation och eventuell tvätt och impregnering.

 • När kapellet ska vinterförvaras, se till att det är helt torrt och vik ner i en säck. Om det går, vik så att rutorna inte viks. Om du behöver vika en ruta, var försiktig om det är kall, eftersom vinylen/rutan blir spröd av kyla. Förvara luftigt. Varmt utrymme är inte nödvändigt.
Helkapell
     

Skötsel — segel

 • Det som sliter mest på ett segel är sol, nötning och fladder. Skydda därför alltid segeln mot solljus när ni inte seglar. Storen med ett bomkapell och rullgenuan med en strumpa. Vatten skadar förstås inte duken, men om seglet viks ihop fuktigt, är det risk att det utvecklas jordslag. Laminatsegel är speciellt känsliga. Nötning förstör duken och risken för punktdeformationer är stor. Var därför noga med att tejpa vassa delar av riggen och ta en koll på mantågsstöttorna om de kommer i kontakt med seglet. Fladder tar död på vilket segel som helst på kort tid. Låt aldrig seglet fladdra under motorgång annat än för mycket korta stunder.
 • Laminatsegel är extra känsliga för fladder. Fladdrande segel under lång tid gör också att riggen kan ta skada. När du ska vinterförvara ett segel, plocka ur lattorna och se till att det är torrt och vik så stort som säcken tillåter. Förvara i torrt ventilerat utrymme. Varmt utrymme är inte nödvändigt.

  Lämna gärna in seglet på hösten f ör översyn och eventuell reparation!

Segel