Tillbehör

   
Medarbetare hos tillbehörsleverantören

Rullsystem
Furlex i första hand, men vi tar naurligtvis hem andra rullar.

Block, beslag och tamp
Hela däckslayouter med block och beslag från Rutgersson och Harken. Vill du ha hjälp med en helt eller delvis ny däckslayout, ritar vi och kommer med förslag.

Vi är också återförsäljare för Seldén och kan leverera allt från minsta riggbult till komplett mast.